Niebezpieczne wycieki – jakich środków wiążących użyć?

kobieta trzymająca kolbę stożkową z substancją szkodliwą

Wycieki związane z wypadkami komunikacyjnymi bądź uszkodzeniami linii wodociągowych i tym podobnych są niemalże zwalczane codziennie przez służby dbające o środowisko naturalne. W przypadku wystąpienia zagrożenia związanego z wyciekiem niebezpiecznych substancji stosuje się szereg działań z użyciem środków wiążących, które utylizują tego typu substancje.

Niebezpieczne wycieki – jakie środki wiążące należy używać?

Do podstawowych środków neutralizujących niebezpieczne wycieki zalicza się przede wszystkim: maty, poduszki oraz profesjonalne granulaty pochłaniające daną substancję, którą należy zneutralizować. Granulatem, który neutralizuje wycieki niebezpieczne, jest też sorbent naturalny, który szybko i łatwo wchłania niebezpieczne substancje. Jest to materiał, który powstaje w wyniku kruszenia minerałów skalnych posiadających wysokie właściwości chłonne. Dodatkowymi elementami, które stosuje się do neutralizacji niebezpiecznych substancji, są granulaty, pochłaniacze oleju, kurtyny przeciwolejowe, węże chłonne oraz poduszki pochłaniające. Poduszki pochłaniające skutecznie zbierają większą ilość cieczy oraz mogą być stosowane do zatykania wycieków w danym miejscu. W związku z użyciem węży chłonnych – służą one do otamowania wycieków w trudno dostępnych miejscach np. podczas wypadków komunikacyjnych, w których brały udział samochody przewożące substancje niebezpiecznie chemicznie. W przypadku granulatów mogą one być stosowane na różnego rodzaju powierzchniach, ponieważ są one gruboziarniste bądź drobnoziarniste. Dzięki wysokim właściwością absorpcji mogą one być stosowane niemalże na wszystkich powierzchniach – także na nierównościach, ponieważ wpasowują się w dany teren. Dodatkowo można je łatwo usunąć poprzez zamiatanie lub ścieranie. Jako dodatkowe substancje neutralizujące niebezpieczne wycieki stosuje rolki oraz maty chłonne, które pozwalają szybko wchłonąć daną ciecz w zależności od terenu, w którym są stosowane.

Gdzie znajdują się środki neutralizujące niebezpieczne wycieki?

W przypadku przymusu neutralizacji niebezpiecznych substancji zajmują się tym określone organy, które posiadają dostęp do materiałów absorbujących tego typu substancje niebezpieczne. Do organów, które zajmują się likwidacją niebezpiecznych wycieków, zalicza się: straż pożarną oraz pracowników zarządu dróg, który zajmują się dbaniem o czystość i bezpieczeństwo na drogach. Organy tego typu posiadają na wyposażeniu wszelkiego rodzaju granulaty, maty chłonne oraz rolki – im szerszy asortyment, tym większe możliwości posiada dana jednostka i szybciej może zareagować w przypadku niebezpiecznych wycieków.straż pożarna gasząca ogień

Jakie ryzyko niosą ze sobą niebezpieczne wycieki?

Niebezpieczne wycieki niosą ze sobą szereg niebezpieczeństw dla zdrowia i życia człowieka. Biorąc pod uwagę wypadki komunikacyjne, należy pamiętać, że często wiążą się one z wyciekiem paliw, bądź olejów, które są łatwopalne i może dojść do wybuchu. W przypadku braku szybkiej reakcji może dojść do nagłego samozapłonu wyciekającej substancji, co w skutkach może doprowadzić nawet do śmierci osób przebywających w pobliżu zdarzenia. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpieczeństw związanych z wyciekiem niebezpiecznych substancji, należy bezzwłocznie powiadomić odpowiednie organy zajmujące się oczyszczaniem terenu – przy użyciu materiałów tamujących i absorbujących wodę. Warto też pamiętać, że tylko odpowiednie zabezpieczenie materiałami wysokiej jakości zapewni szybką neutralizację wyciekających płynów oraz pozwoli na bezproblemowe ich usunięcie z powierzchni, na której doszło do zdarzenia. Należy też pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w związku z oddziaływaniem substancji chemicznych, ponieważ niezachowanie bezpiecznych odległości od zdarzenia oraz zbyt powolne zareagowanie przez służby tamujące, może nieść ze sobą negatywne skutki dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Warto też nadmienić, że wykorzystanie takich substancji jak sorbent uniwersalny jest zupełnie bezpieczne, są one łatwe w degradacji oraz usuwaniu ich z danego terenu.