inwentaryzacja azbestu w gminach

Inwentaryzacja azbestu w gminach

29 listopada 2017 BHP Portal 0

Azbest został uznany za substancje stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska. Szkodliwe włókna azbestowe drogą oddechową przedostają się do wnętrza organizmu człowieka i magazynują się w […]