Jak się zachować podczas pożaru?

Sprzątanie po pożarze

Prawidłowe postępowanie podczas pożaru jest wyjątkowo trudną do opanowania sztuką, ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia. Istnieją jednak wskazówki, z jakimi warto zapoznać się zawczasu i dobrze zapamiętać na wypadek, gdyby taka sytuacja rzeczywiście się zdarzyła. Poniżej przedstawiamy krótki schemat postępowania podczas pożaru, a także wyjaśniamy, jak należy zabezpieczyć budynek po ugaszeniu ognia.

Jak postępować podczas pożaru?

Pierwszym krokiem jest zaalarmowanie wszystkich osób znajdujących się w strefie zagrożenia. W tym celu należy podejmować wszelkie dostępne środki, a następnie jak najszybciej wezwać straż pożarną. W przypadku zapalenia się instalacji elektrycznej wezwij dodatkowo również Pogotowie Energetyczne.

Jakie informacje należy podać osobie przyjmującej zgłoszenie?

 • Imię i nazwisko osoby zgłaszającej zdarzenie.
 • Nazwę obiektu i jego adres.
 • Podać, co się pali (gaz, instalacja elektryczna itd.) oraz określić piętro, na jakim wybuchł pożar.
 • Określić, czy zagrożone jest zdrowie lub życie ludzkie.
 • Dodatkowe informacje, o jakie może prosić dyspozytor.

Pamiętaj, by się nie rozłączać, dopóki dyspozytor nie przyjmie zgłoszenia!

Jak zachować się do momentu przybycia straży pożarnej?

 • Podejmij ewakuację osób i najważniejszego mienia tak, aby nie wywołać nadmiernej paniki.
 • Przeprowadzaniem czynności ewakuacyjnych zajmuje się właściciel obiektu, zarządca, lub po prostu najbardziej opanowana osoba, zdolna do przeprowadzenia ewakuacji w sposób prawidłowy.
 • Jeśli jest taka możliwość, jak najszybciej odetnij dopływ gazu i prądu.
 • Usuń z zasięgu ognia wszelkie substancje łatwopalne.
 • Podejmując się gaszenia ognia, zaczynaj od jego skraju, kierując się do środka, a w przypadku pionowego słupa ognia, gaś od góry do dołu.
 • Staraj się upewnić, że stosujesz odpowiedni rodzaj środków gaśniczych.
 • Na miarę możliwości weź ze sobą mokre koce.

Materiały łatwopalne – czym je ugasić?

Zastosowane środki gaśnicze różnią się od siebie w zależności od tego, jaki rodzaj materiału łatwopalnego uległ zapłonowi. Ma to znaczenie, dzięki któremu można uniknąć zwiększenia ryzyka intensywności pożaru i nie zwiększyć dodatkowo strat oraz zagrożenia dla życia i zdrowia. Poniżej przedstawiamy przykłady środków gaśniczych, stosowanych w przypadku pożarów poszczególnych materiałów.

Gaśnica pianowa

Sprawdzi się w przypadku gaszenia pożarów wywołanych przez zapłon ciał stałych pochodzenia naturalnego, takich jak węgiel lub drewno. Można gasić nią również papier, a także ciecze palne oraz substancje przechodzące ze stanu stałego w ciekły na skutek działania wysokiej temperatury. Dobrymi przykładami takich substancji będą tutaj: benzyna, nafta, ropa, parafina, smoła, itp.

Gaśnica proszkowa

Sprawdzi się niemal w każdym przypadku, skutecznie gasząc pożary wywołane podpaleniem materiałów organicznych, cieczy łatwopalnych, gazów i instalacji elektrycznej.

Gaśnica śniegowa

Zawiera ciekły dwutlenek węgla, który po jej otwarciu przechodzi w stan gazowy. Również sprawdzi się w przypadku gaszenia pożarów wywołanych spalaniem węgla lub drewna, a także cieczy palnych, topiących się tworzyw sztucznych oraz pożarów wywołanych przez zapłon instalacji elektrycznej.

Sprzątanie po pożarach – etapy działania

Aby można było przejść po ugaszeniu ognia do sprzątania po pożarze, konieczne jest najpierw wezwanie policji oraz rzeczoznawców, którzy zajmują się ustaleniem sprawcy. Pojawiają się także rzeczoznawca z ubezpieczalni. Dopiero po udokumentowaniu szkód możliwe jest rozpoczęcie czynności porządkowych. Uporządkowanie budynku po pożarze to wyjątkowo niebezpieczna czynność, jaką mogą zająć się tylko przygotowani do niej profesjonaliści.

Jak specjaliści przeprowadzają sprzątanie po pożarze?

W skład działań realizowanych przez profesjonalistów podczas sprzątania po pożarze możemy zaliczyć:

 • Usuwanie sadzy i innych zanieczyszczeń ze ścian.
 • Czyszczenie suchym lodem.
 • Ozonowanie – dezynfekcja powietrza i neutralizacja nieprzyjemnego zapachu.
 • Czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacyjnych.
 • Utylizacja odpadów.
 • Sprawdzenie stanu urządzeń elektrycznych wraz z ich czyszczeniem.
 • Usuwanie zadymienia.
 • Oczyszczanie powietrza filtrami HEPA.
 • Zabezpieczenie mienia przed pojawieniem się dalszych szkód.
 • Pełna dokumentacja wszystkich podjętych czynności.

Odpowiednie postępowanie podczas pożaru nie jest proste, lecz może uchronić Ciebie i znajdujące się w Twoim otoczeniu osoby przed większymi szkodami niż te, które zdążyły się już pojawić. A gdy już sytuacja zostanie opanowana, pamiętaj o tym, by powierzyć porządkowanie przestrzeni odpowiednim do tego osobom.

Jeżeli szukasz profesjonalnej firmy zajmującej się sprzątaniem po pożarach, skontaktuj się ze spółką Vector.

Kontakt
Tel: +48 725 392 578
Mail: uslugi.sprzatajace@onet.pl
https://vector-uslugi.pl/
Usługi realizowane są na terenie całej Polski!