Norma ISO 45001 dla systemu bezpieczeństwa i higieny pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy to jedne z podstawowych zasad i przepisów obowiązujących na terenie każdego zakładu pracy, bez względu na charakterystykę wykonywanych przez pracowników zadań i czyhających na nich niebezpieczeństw.

Stosowanie się do określonych w prawie przepisów jest oczywiście niezbędne do prowadzenia jakiejkolwiek działalności, jednak chęć systemowego podejścia do kwestii zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to już zupełnie odrębna, dobrowolna kwestia. Certyfikacja ISO 45001 to dziś podstawa działania wielu organizacji – norma ta ujednolica wszystkie prawne wymagania i regulacje dotyczące BHP, a jednocześnie podnosi świadomość i kontrolę firmy nad wszelkim ryzykiem i zagrożeniami. Jakie są jej założenia i wpływ na ostateczne bezpieczeństwo pracy?

Założenia ISO 45001

Z reguły każda branża i operujące w jej ramach przedsiębiorstwo podchodzi do kwestii BHP nieco inaczej. Biorąc pod uwagę jak różne mogą być zagrożenia i ograniczenia na danych stanowiskach pracy w poszczególnych gałęziach przemysłu, nic dziwnego że większość zakładów posiada własne systemy zarządzania i egzekwowania przepisów BHP. Te, oparte o przyjęte prawnie normy i standardy, odnoszą się najczęściej do zachowania jak najlepszych środków bezpieczeństwa i unikania niechcianych zagrożeń podczas codziennych czynności. Wprowadzenie do obowiązującego już


Norma ISO 45001 odnosi się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i jest naturalnym następcą normy OHSAS 18001


Jak każda norma proponowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, ISO 45001 nie jest sama w sobie źródłem szczegółowych kryteriów dotyczących zasad BHP, ani też zbiorem konkretnych działań prewencyjnych dla określonego ryzyka. Postępowanie zgodnie z wytycznymi standardu ISO 45001 oznacza raczej stworzenie jeszcze bardziej szczelnego, skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w obrębie organizacji, opartego o identyfikację i minimalizację zagrożeń, umiejętne ich przewidywanie i opracowywanie strategii dla sytuacji kryzysowych.

Jednocześnie, ISO 45001 podkreśla rolę kierownictwa i najwyższego szczebla managerskiego w zarządzaniu BHP oraz uwrażliwia ich na konieczność zapewnienia pracownikom komfortu psychicznego i fizycznego podczas wykonywanej pracy.

Wpływ normy ISO 45001 na BHP w firmie

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oparty o ISO 45001 ma bezpośredni wpływ na zachowanie firmy w odniesieniu do stosowanych przez nią zasad BHP. Większość operujących na rynku przedsiębiorców stosuje jedynie minimalne wymogi prawne, sądząc że są one wystarczające do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Zwykle tak też się dzieje. Ci, którzy chcą jednak pójść o krok do przodu i zminimalizować możliwość wystąpienia wypadków w pracy, a jednocześnie stworzyć kulturę bezpiecznej, przyjaznej atmosfery mogą ubiegać się o certyfikację ISO 45001. Uzyskanie formalnego potwierdzenia zgodności stosowanego przez firmę systemu zarządzania BHP z międzynarodową normą stanowi nie tylko przewagę konkurencyjną, ale przede wszystkim wewnętrzny motywator do ciągłego doskonalenia procesów.

Wymagania wprowadzane poprzez ISO 45001 pozwalają uświadomić pracowników o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania zasad BHP w sposób, który będzie dla nich przystępny i zrozumiały, motywując ich tym samym do tworzenia lepszych i bezpieczniejszych miejsc pracy dla samych siebie. Firma DNV GL oferuje pełne wsparcie na każdym etapie przechodzenia z normy OHSAS 18001 na ISO 45001.

 

Certyfikacja ISO 45001 – dlaczego warto?

Uzyskanie certyfikatu poświadczającego o zgodności systemu zarządzania BHP z normą ISO 45001 oznacza, że firma aktywnie poszukuje rozwiązań prowadzących do minimalizacji zagrożeń w miejscach pracy, a jednocześnie skupia się na tworzeniu higienicznych i bezpiecznych warunków pracy prowadzących do ogólnego polepszenia jej jakości i niesionych przez nią zysków.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oparty o normę ISO 45001 to szansa na poprawę wyników w zakresie BHP poprzez świadome podejmowanie działań na rzecz redukcji ryzyka i przewidywania go tam, gdzie normalnie zostałoby zwyczajnie pominięte. Pracownicy, którzy dzięki ISO 45001 staną się jeszcze bardziej wyczuleni na przestrzeganie zasad BHP będą pracować sprawniej, skuteczniej i przede wszystkim bezpieczniej, zarówno z perspektywy ich własnego zdrowia, jak i z punktu widzenia produktu.