Szkolenie BHP coraz bardziej popularne

BHP

Świadomość zagrożeń, jakie wiążą się z pracą w danym zawodzie to ogromne udogodnienie dla każdego pracownika. Warto również pamiętać, że przeszkolenie go z procedur BHP to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy i nie można go zaniedbać.

Szkolenie BHP, nieważne czy jest to szkolenie wstępne, czy okresowe, powinno zostać przeprowadzone przez specjalistę. To na pracodawcy spoczywa obowiązek znalezienia kompetentnego szkoleniowca, który szczegółowo przedstawi wszystkie przepisy pracownikowi. Okazuje się jednak, że osoby przeprowadzające szkolenia BHP wcale nie muszą posiadać odpowiednich uprawnień, aby przekazać swoją wiedzę.

gaśnica

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – dlaczego jest istotne?

­­­Celem zapoznania pracowników z zasadami BHP jest zapewnienie im bezpieczeństwa oraz zwiększenia świadomości zagrożeń jakie wynikają z pracy na konkretnym stanowisku. Dzięki temu zatrudnione osoby będą wiedziały na co zwrócić szczególną uwagę, a także jak zapobiegać powstawaniu wypadków.

Podczas szkolenia dowiedzą się także jakie są środki ochrony indywidualnej, jak i również zapoznają się z kursem pierwszej pomocy. Jednocześnie szkoleniowiec zapozna pracowników z ich prawami, jakie wynikają w ramach pełnienia obowiązków, a także szczegółowo przedstawi sposoby ewakuacji w przypadku wybuchu pożaru.

Rodzaje szkoleń BHP

Szkolenia BHP dzielimy na dwa rodzaje – szkolenie wstępne, w którym musi wziąć udział każdy nowo zatrudniony pracownik oraz szkolenie okresowe, odbywające się minimum raz do roku i mające na celu odświeżenie wiedzy. Pracownik podczas jego trwania powinien poznać podstawowe zasady z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, określić zakres ryzyka zawodowego na danej grupie stanowisk, nauczyć się podstaw pierwszej pomocy oraz przepisów przeciwpożarowych.

Szkolenie BHP – czy warto zatrudnić zewnętrzną firmę do jego poprowadzenia?

Prawo nie reguluje kto może przeprowadzać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Może to być osoba, która posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz kwalifikacje do poszczególnych komponentów szkolenia. Ukończenie szkoły wyższej nie uprawnia do przeprowadzania szkoleń – przyszły szkoleniowiec powinien posiadać także szereg certyfikatów i innych dokumentów poświadczających jego wiedzę.

Pracodawca natomiast ponosi prawną odpowiedzialność za zatrudnienie osoby, która nie ma odpowiednich kompetencji do przeprowadzenia szkolenia BHP. Dlatego warto zatrudnić zewnętrzną firmę, która przygotuje pracowników do bezpiecznej pracy. Warto przed skorzystaniem z ich usług sprawdzić z jakiego zakresu i w jakich zawodach przeprowadzane są szkolenia.

bhp

Zewnętrzne firmy najczęściej oferują szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych, inżyniersko-technicznych oraz dla kadry kierowniczej. Zakres szkolenia jest jednak ustalany z pracodawcą, który decyduje o dodatkowych komponentach, które koniecznie powinny zostać poruszone przez szkoleniowca.

Firmy organizujące szkolenia nierzadko oferują także sporządzenie kursów BHP online, które nowo zatrudniony pracownik może bez problemu podpiąć pod szkolenie wstępne. W wielu miejscach pracy jest to niezwykle popularna praktyka.

Szkolenia BHP – dodatkowe usługi zewnętrznych firm

Niektóre przedsiębiorstwa zajmujące się organizowaniem szkoleń BHP, proponuje zleceniodawcom kompleksową pomoc w kontaktach z Sanepidem i Państwową Inspekcją Pracy. Dzięki temu współpraca między tymi organami przebiega bez zakłóceń i niespodziewanych kontroli. Wiele zewnętrznych firm posiada także uprawnienia do współpracy z konserwatorami urządzeń przeciwpożarowych czy instalacji elektrycznych.

Dlaczego szkolenia BHP stają się coraz bardziej popularne?

Szkolenia BHP zwiększają świadomość pracowników w kwestii bezpieczeństwa w miejscu pracy, czego efektem jest rzadsze występowanie wypadków. Wiele zatrudnionych osób traktuje szkolenia jako sposób na zdobycie nowej wiedzy, zwłaszcza jeśli jest ona przedstawiana w prosty sposób.